SM5 Multiplex - Kalyan (West)

Sarvoday Mall, 4th Floor, Near Phool Market, Patri Pul, Kalyan City, Thane - 421301, Maharashtra.
15 Dec
Fri
16 Dec
Sat
17 Dec
Sun
18 Dec
Mon
19 Dec
Tue
20 Dec
Wed
Dashakriya (U)
Marathi   2 hrs 17 mins   Drama 
03:15 PM

Ek Andekha Sach
Ek Andekha Sach
Hindi  
06:00 PM

Ferdinand
Ferdinand
Hindi - 3D  
09:00 AM 02:30 PM 08:15 PM

Hindi   2 hrs 11 mins   Comedy 
09:30 AM 10:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 09:30 PM 10:30 PM

Ghaat
Ghaat
Marathi  
10:35 AM 08:15 PM

Rang He Premache Rangeele
Rang He Premache Rangeele
Marathi  
12:35 PM

Hindi   2 hrs 17 mins   Drama, Romance 
10:15 PM

Star Wars: The Last Jedi
Star Wars: The Last Jedi
Hindi - 3D  
09:10 AM 11:15 AM 03:20 PM 05:00 PM 06:25 PM 09:30 PM 10:45 PM

Other Cinemas in Mumbai

Near by Cinema(s)

×
TOP CITIES
Mumbai Delhi NCR Bengaluru Hyderabad Kolkata Pune Chennai Chandigarh