⟩   ⟩ 
Sushmita Sen visits North Bombay Sarbojanin Durga Puja Pandal

Sushmita Sen visits North Bombay Sarbojanin Durga Puja Pandal

Sushmita Sen visits North Bombay Sarbojanin Durga Puja Pandal in Mumbai on Wednesday, September 30th, 2014