Bandishala - Marathi showtimes in Mumbai

Bandishala
MARATHI   2 hrs 20 mins   Drama, Thriller
CAST: Mukta Barve,Sharad Ponkshe,Umesh Jagtap,Anand Alkunte,Ananda Karekar,Pankaj Chemburkar,Krutika Gaikwad,Pravin Tarade,Madhav Abhyankar,Vikram Gaikwad,Asha Shelar,Hemangi Kavi,Shivraj Wavlekar
DIRECTOR: Milind Lele
16 Sep
Mon
17 Sep
Tue
18 Sep
Wed
19 Sep
Thu
20 Sep
Fri
21 Sep
Sat
No Showtime Available!

Other Movies Running in Mumbai