⟩   ⟩ 
Bandishala - MARATHI

Bandishala - Marathi showtimes in Mumbai

Bandishala
MARATHI   2 hrs 20 mins   Drama, Thriller
CAST: Mukta Barve,Sharad Ponkshe,Umesh Jagtap,Anand Alkunte,Ananda Karekar,Pankaj Chemburkar,Krutika Gaikwad,Pravin Tarade,Madhav Abhyankar,Vikram Gaikwad,Asha Shelar,Hemangi Kavi,Shivraj Wavlekar
DIRECTOR: Milind Lele
26 May
Tue
27 May
Wed
28 May
Thu
29 May
Fri
30 May
Sat
31 May
Sun
No Showtime Available!

Other Movies Running in Mumbai