Bandishala - Marathi showtimes in Mumbai

Bandishala
MARATHI   2 hrs 20 mins   Drama, Thriller
CAST: Mukta Barve,Sharad Ponkshe,Umesh Jagtap,Anand Alkunte,Ananda Karekar,Pankaj Chemburkar,Krutika Gaikwad,Pravin Tarade,Madhav Abhyankar,Vikram Gaikwad,Asha Shelar,Hemangi Kavi,Shivraj Wavlekar
DIRECTOR: Milind Lele
21 Jul
Sun
22 Jul
Mon
23 Jul
Tue
24 Jul
Wed
25 Jul
Thu
26 Jul
Fri
No Showtime Available!

Other Movies Running in Mumbai