⟩   ⟩ 
Kab Tak Chup Rahungi
Image

Kab Tak Chup Rahungi (1988)